• anh
  • Hiệp hội hợp tác kỹ thuật Quốc tế Kytakyushu - Nhật Bản (KITA) Nằm trong dự án của JICA hỗ trợ khoa học, kỹ thuật cho Hải Phòng Gặp gỡ, trao đổi và xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Phiên kết nối thị trường và Triển lãm công nghệ Nhật Bản

  • Trong khuôn khổ hợp tác thực hiện các chương trình, dự án chung của ASEAN, Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan đầu mối của Nhóm Công tác DNNVV ASEAN tại Việt Nam kết hợp với dự án "Thiết lập Trung tâm Dịch vụ DNNVV ASEAN giai đoạn II" tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận, thu thập thông tin về các dịch vụ hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam.

  • Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò rất lớn trong cuộc xây dựng nền kinh tế và chấn hưng đất nước. CNHT sẽ là bài toán căn cơ để giải quyết tình trạng nhập siêu của Việt Nam cũng như tạo sức hút để thu hút đầu tư quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản và các nước có nền công nghiệp tiên tiến, hiện đại trên Thế giới, từ đó góp phần không nhỏ vào việc sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Do đó, ngày 28/08/2014 tại Hội trường Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Hiệp hội doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) cùng VDB, Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) tổ chức Hội thảo “Giải pháp tài chính và hạ tầng - phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ”,

  • VIEDC – Một Trung tâm Đào tạo phát triển doanh nhân chất lượng cao, đi đầu trong phong trào khuyến khích tinh thần lập nghiệp ở Việt Nam và thúc đẩy việc thành lập các doanh nghiệp mới có tính cạnh tranh, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp hiện có. Trung tâm sẽ không ngừng nỗ lực để tạo dựng nên một đội ngũ doanh nhân Việt Nam có năng lực, hoạt động hiệu quả trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

  • Cuốn "Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ DNNVV" giúp các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp có được thông tin về các chương trình hỗ trợ DNNVV đang được Chính phủ thực hiện, từ đó, doanh nghiệp có thể tiến hành các bước tiếp theo để tiếp cận chương trình hỗ trợ.


Tỷ giá

Ngoại tệ
Mua CK Bán
SMS : NT gửi 6224
Giá vàng
SMS : GV gửi 6224

Dự báo thời tiết


 Lượt truy cập :   
 Online : 11