• anh
  • Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc trực thuộc Cục Phát triển DN – Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chức năng thực hiện các nhiệm vụ trợ giúp phát triển DNNVV. Được Ban Thư ký ASEAN lựa chọn làm đầu mối, Trung tâm tiến hành tổ chức buổi họp báo và kêu gọi các doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Hội chợ Công nghiệp Sáng tạo Trẻ ASEAN ( viết tắt là AYCIF). AYCIF là một hoạt động không chỉ nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghiệp sáng tạo trẻ trong khối ASEAN mà còn đặt nền móng không ngừng thúc đẩy các doanh nhân sáng tạo trẻ

  • Ngày 30/01/2015, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Tọa đàm các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Lò đốt rác và Xử lý nước thải thuộc Chương trình thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo (đã được ký kết giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ).

  • Ngày 23/01/2015, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phía Bắc thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng tổ chức hội thảo "Viễn cảnh năng suất chất lượng năm 2015 và tiếp theo: Tinh gọn hóa để cạnh tranh thành công".

  • Ngày 23/01/2015, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) kết hợp với P&Q Solutions tổ chức hội thảo "Viễn cảnh Năng suất chất lượng năm 2015 và tiếp theo: Tinh gọn hóa để cạnh tranh thành công". Hội thảo nhằm chia sẻ với các doanh nghiệp những khuôn khổ về tiếp cận, giải pháp, công cụ nhằm triển khai thành công chiến lược và kế hoạch phát triển năng suất chất lượng

  • Hiệp hội hợp tác kỹ thuật Quốc tế Kytakyushu - Nhật Bản (KITA) Nằm trong dự án của JICA hỗ trợ khoa học, kỹ thuật cho Hải Phòng Gặp gỡ, trao đổi và xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Phiên kết nối thị trường và Triển lãm công nghệ Nhật Bản


Tỷ giá

Ngoại tệ
Mua CK Bán
SMS : NT gửi 6224
Giá vàng
SMS : GV gửi 6224

Dự báo thời tiết


 Lượt truy cập : 93332  
 Online : 21