• anh
  • Ngày 23/01/2015, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phía Bắc thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng tổ chức hội thảo "Viễn cảnh năng suất chất lượng năm 2015 và tiếp theo: Tinh gọn hóa để cạnh tranh thành công".

  • Ngày 23/01/2015, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) kết hợp với P&Q Solutions tổ chức hội thảo "Viễn cảnh Năng suất chất lượng năm 2015 và tiếp theo: Tinh gọn hóa để cạnh tranh thành công". Hội thảo nhằm chia sẻ với các doanh nghiệp những khuôn khổ về tiếp cận, giải pháp, công cụ nhằm triển khai thành công chiến lược và kế hoạch phát triển năng suất chất lượng

  • Hiệp hội hợp tác kỹ thuật Quốc tế Kytakyushu - Nhật Bản (KITA) Nằm trong dự án của JICA hỗ trợ khoa học, kỹ thuật cho Hải Phòng Gặp gỡ, trao đổi và xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Phiên kết nối thị trường và Triển lãm công nghệ Nhật Bản

  • Trong khuôn khổ hợp tác thực hiện các chương trình, dự án chung của ASEAN, Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là cơ quan đầu mối của Nhóm Công tác DNNVV ASEAN tại Việt Nam kết hợp với dự án "Thiết lập Trung tâm Dịch vụ DNNVV ASEAN giai đoạn II" tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận, thu thập thông tin về các dịch vụ hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam.

  • Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò rất lớn trong cuộc xây dựng nền kinh tế và chấn hưng đất nước. CNHT sẽ là bài toán căn cơ để giải quyết tình trạng nhập siêu của Việt Nam cũng như tạo sức hút để thu hút đầu tư quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản và các nước có nền công nghiệp tiên tiến, hiện đại trên Thế giới, từ đó góp phần không nhỏ vào việc sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Do đó, ngày 28/08/2014 tại Hội trường Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Hiệp hội doanh nghiệp ngành Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) cùng VDB, Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch & Đầu tư) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) tổ chức Hội thảo “Giải pháp tài chính và hạ tầng - phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ”,


Tỷ giá

Ngoại tệ
Mua CK Bán
SMS : NT gửi 6224
Giá vàng
SMS : GV gửi 6224

Dự báo thời tiết


 Lượt truy cập : 76719  
 Online : 112