• anh
  • Trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai “Chương trình Tăng cường năng lực ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam” giai đoạn 2010 - 2013

  • Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc (TAC Hà Nội) là đơn vị thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tổ chức triển khai thực hiện chính sách và chương trình trợ giúp của Nhà nước dành cho doanh nghiệp nhỏ vừa vừa (DNNVV). Tại Việt Nam, TAC Hà Nội là đối tác chính của HIDA để phối hợp triển khai các khóa học tại Việt Nam và Nhật Bản. Chúng tôi xin giới thiệu với Quí Doanh nghiệp “Chương trình Đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp của Việt Nam (VNCM)” sẽ được tổ chức từ ngày 28/9/2015 đến 09/10/2014 ở Thành phố OSAKA với nguồn trợ ODA của Chính Phủ Nhật Bản

  • Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc (TAC Hà Nội) trực thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết hợp tác với Trung tâm Phòng ngừa thảm họa thiên tai Châu Á (Asia Disaster Preparedness Centre - ADPC) có trụ sở tại Bangkok - Thái Lan triển khai chương trình“Tăng cường năng lực cho DNNVV về phòng ngừa thảm họa thiên tai” trong thời hạn 01 năm (từ tháng 5/2015 đến tháng 5/ 2016) tại Việt Nam.

  • Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc trực thuộc Cục Phát triển DN – Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chức năng thực hiện các nhiệm vụ trợ giúp phát triển DNNVV. Được Ban Thư ký ASEAN lựa chọn làm đầu mối, Trung tâm tiến hành tổ chức buổi họp báo và kêu gọi các doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Hội chợ Công nghiệp Sáng tạo Trẻ ASEAN ( viết tắt là AYCIF). AYCIF là một hoạt động không chỉ nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghiệp sáng tạo trẻ trong khối ASEAN mà còn đặt nền móng không ngừng thúc đẩy các doanh nhân sáng tạo trẻ


Tỷ giá

Ngoại tệ
Mua CK Bán
SMS : NT gửi 6224
Giá vàng
SMS : GV gửi 6224

Dự báo thời tiết


 Lượt truy cập : 122537  
 Online : 14